Тоа зависи исклучиво од IRS (даночната служба на САД). Најчесто, процедурата трае од 4 до 6 месеци, меѓутоа IRS има право да задржи одредени апликации на дополнителна проверка, за што ние ве известуваме и исто така добивате и официјално писмо од IRS адресирано до апликантот со објаснување.

Не пропуштај !