IRS (даночната служба на САД) одлучува колкав процент од данокот ќе му се врати на кандидатот. По алицирањето за повраток на данок, вашите документи ги испраќаме до нашите партнери кои посредуваат при оваа процедура, и по направените пресметки, ве контактираме за да ве известиме колкава сума ви се враќа.

Не пропуштај !