W&T програмата им дозволува на студентите да работат и дополнителна (втора) работа. Студентот е должен истата да ја пријави кај спонзорската агенција, за тие да ја одобрат. Втората работа не смее да попречува на првата примарна работна позиција и мора да биде на листата на одобрени работни понуди за W&T програмата.

Не пропуштај !