Стартниот датум студентот го дефинира со работодавецот, и не може дополнително да се менува. Истиот тој датум ќе стои и на вашиот DS-2019 формулар и токму затоа студентот не може да почне со работа пред тој датум и да работи после крајниот датум, исто така назначен на DS-2019 формуларот.

Не пропуштај !