Менувањето на визата е СТРОГО забрането од страна на US Depаrtment of Stаte и US Embаssy Скопје. Доколку некој студент одлучи да студира во САД, да продолжи на Internship или Training програма, задолжително треба да се врати во Македонија и од овде да ја отпочне процедурата за нова програма и нов тип на виза. J1 Work & Travel визата е само за време на летниот распуст. 

Не пропуштај !