На W&T програмата не се дозволени следните работни позиции:

  • Работни позиции кои не се платени воопшто или не се платени најмалку според минималната плата за таа држава;
  • Работни позиции во американски домаќинства - чување деца, градинари, шофери;
  • Работни позиции означени од U.S. Depаrtment of Lаbor како опасни за младите;
  • Работни позиции во магацини, фабрики, компании за селење, производство, рибарска индустрија;
  • Работни позиции како оператори на возила за кои е потребна возачка дозвола (дури и ако имате возачка дозвола во Р.М.).

Повеќе информации за кои работни позиции се, односно не се дозволени, може да добиете на следниот линк.

Не пропуштај !