За време на вашиот престој во САД имате 24 часовна поддршка од спонзорската организација во САД. Секако, треба да се обратите и на нас, бидејќи ние работиме и за време на летниот период и сме во можност да асистираме и да помогнеме за каков било проблем.

Не пропуштај !