Да. Во цената на Work & Trаvel програмата е вклучено здраственото осигурување. На ориентацијата пред заминување, ви објаснуваме како треба да постапите во случај да имате потреба истото да го искористите. Исто така ќе добиете и листа за тоа што се е вклучено и што не е вклучено во вашето здраствено осигурување.

Не пропуштај !