Програмата мора да биде исплатена во целост пред заминувањето во САД. Доколку кандидатот има финансиски потешкотии, ЗИП Травел и НЛБ Тутунска банка овозможуваат плаќање на програмата со наменскиот кредит за финансирање на Work & Trаvel програмата. Повеќе информации за овој кредит може да најдете тука.

Не пропуштај !