Целта на Work & Trаvel програмата не е заработка, туку културна размена на студентите. Оваа програма ви овозможува да се запознаете со американската култура, да стекнете работно искуство и да прошетате низ САД. Со вашата работа таму, треба да имате доволно средства да можете да платите кирија, храна и да ги покриете основните секојдневни трошоци .

Не пропуштај !