Може, меѓутоа потребно е сите добро да говорите и разбирате англиски како и тоа сите да имате желба да работите кај тој работодавец кој има доволно отворени работни позиции за да ве прими сите.

Не пропуштај !