Дали апликантот ќе добие виза или не, зависи само од Американската амбасада во Скопје. Американскта амбасада во Скопје, почитува кога студентите имаат континуитет во студирањето и ги имаат положено испитите од изминатите семестри.

Не пропуштај !