Секако дека може, меѓутоа според регулативите на Work & Trаvel програмата интервјуто во US Embаssy ќе мора да го одржиш во државата во која студираш. 

Не пропуштај !