На Work & Trаvel програмата може да аплицираат само редовни студенти кои се запишани на додипломски или постдипломски студии, и кои имаат задоволително познавање на англискиот јазик.

Не пропуштај !