Треба да дојдете кај нас во агенција, и да ги доставите следните документи:

  • Апликација (издадена од страна на ZIP Travel);
  • Копија од вашиот пасош;
  • Копија од визата за САД;
  • Копија од формуларот DS 2019;
  • Копија од Social Security Card;
  • W-2 Формулар и/или последен paycheck од сите ваши работодавци во САД (оригинали).

Не пропуштај !